Sunday, 2020-08-09, 2:40 PM

Voluntari

Servicii publice

Transport

În oraşul Voluntari a fost reluat transportul în comun de cãlãtori

Autobuz

Dupã eforturi susţinute şi nenumãrate demersuri, Primãria şi Consiliul Local oraşului Voluntari a reuşit reintroducerea transportului în comun, dorinţa exprimatã constant de cãtre cetãţeni. Acesta se va efectua cu un numar de 20 de autobuze ultramoderne achiziţionate de cãtre Primãria Voluntari. Astfel, începând cu ziua de 3 iulie 2006, se va putea circula cu autobuzele Serviciului de transport public local de cãlãtori pe rute care se prelungesc pânã în Bucuresti.

Este vorba de cele 3 trasee, respectiv:

  • Linia 153 – Ferma Voluntari - Republica S.A.
  • Linia 155 – Centura C.F.R. Voluntari - Institutul Oncologic
  • Linia 167 – I.P.R.S. Bãneasa - Bdul. Lacul Tei

Costul biletului unei cãlãtorii este de 1,5 RON

Elevii, studenţii şi pensionarii cu pensia mai mare de 380 RON vor beneficia de reduceri de 50% din costul cãlãtoriei pe mijloacele de transport în comun administrate de S.C. S.A.C. Voluntari S.R.L.

Se vor acorda gratuitãţi de 100% pe mijloacele de transport în comun persoanelor peste 70 de ani, pensionarilor care nu au implinit 70 de ani, care beneficiazã de pensie lunarã al cãrei cuantum nu depãşeşte 380 RON, veteranilor de rãzboi şi vãduvelor acestora, precum şi eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.

Odatã cu reluarea transportului în comun, primarul oraşului Voluntari, dl.ing. Florentin Costel Pandele, a ţinut sã mulţumeascã tuturor cetãţenilor pentru rãbdarea, înţelegerea şi încrederea de care aceştia au dat dovadã, asigurându-i cã şi pe viitor, activitatea sa şi a colegilor domniei sale va fi orientatã spre asigurarea unor condiţii de trai mai bune şi mai civilizate.

MESAJUL PRIMARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Stimaţi locuitori,

Astãzi 03.07.2006, dupã îndelungi aşteptãri şi eforturi susţinute, depuse pentru a asigura un trai mai bun, am reuşit sã reluãm transportul în comun în localitatea noastrã.

Cu acest prilej, ţin sã vã mulţumesc pentru rãbdarea, înţelegerea şi încrederea de care aţi dat dovadã în tot acest timp şi vã asigur cã şi pe viitor activitatea mea şi a colegilor mei va fi canalizatã pentru realizarea tuturor promisiunilor pe care le-am fãcut şi pentru care dumneavoastrã m-aţi ales.

Cu stimã,
Ing. Florentin Costel Pandele

Graficul de circulaţie Linia 153
FERMA VOLUNTARI – REPUBLICA S.A.

CAPACITATE
(locuri)
INTERVALUL DE SUCCEDARE
(min. sau orele de trecere prin staţie)
între orele
Plecãri de la capete de traseu
70 5-9 9-13 13-18 18-21 21-24 prima ultima
10 min. 20 min. 10 min. 15 min. 30 min. 04.45 23.30

Dus: FERMA VOLUNTARI, CINEMATOGRAFIE, ECAT. TEODOROIU, AVRAM IANCU, POPASULUI, BARIERA C.F.R., I.U.G.C., SOS. ANDRONACHE, OITUZ, ŞOS COLENTINA, CART. COLENTINA, RADOVANU, ITCANI, SPIT. FUNDENI, INST. ONCOLOGIC, SAT FUNDENI, SPICULUI, INTRAREA FUNDENI, XXL MEGA DISCOUNT, ŞOS PANTELIMON, C.F.R. TITAN, BD. 1 DECEMBRIE, GR.IND.TITAN, REPUBLICA -întors

Graficul de circulaţie Linia 155
CENTURA C.F.R. VOLUNTARI – INSTITUTUL ONCOLOGIC

CAPACITATE
(locuri)
INTERVALUL DE SUCCEDARE
(min. sau orele de trecere prin staţie)
între orele
Plecãri de la capete de traseu
70 5-9 9-13 13-18 18-21 21-24 prima ultima
10 min. 20 min. 10 min. 20 min. 20 min. 04.50 23.00

Dus: CENTURA C.F.R. VOLUNTARI, METRO, SIRET, BANKCOOP, DISPENSAR, ECAT. TEODOROIU, COCORILOR, NIRO, HELITUBE, N. CANEA, CORNIŞOR, SPORTULUI, CART. COLENTINA, RADOVANU, ITCANI, SPIT. FUNDENI, INSTIT. ONCOLOGIC-întors

Graficul de circulaţie Linia 167
BDUL. LACUL TEI – I.P.R.S. BANEASA

CAPACITATE
(locuri)
INTERVALUL DE SUCCEDARE
(min. sau orele de trecere prin staţie)
între orele
Plecãri de la capete de traseu
70 5-9 9-13 13-18 18-21 21-24 prima ultima
10 min. 20 min. 15 min. 20 min. 30 min. 04.50 23.30

Dus: BDUL. LACUL TEI, ŞTRAND TEI, ŞOS. FABRICA DE GLUCOZÃ, DIMITRIE POMPEI, BARIERA C.F.R., PETROM, IMPACT, C.S. PIPERA, NIŢÃ PINTEA, FRASARI, REZIDENTIAL PARK, IANCU DE HUNEDOARA, NORTH STAR, I.P.R.S. BÃNEASA-întors

Instituţii de învãţãmânt

Evoluţia unitãţilor de învãţãmânt de pe teritoriul Voluntariului este legatã de anul 1936, când a fost înfiinţat primul local de şcoalã.

Formele de învãţãmânt organizate în unitãţi distincte pe teritoriul oraşului sunt multifuncţionale, începând de la învãţãmântul pregãtitor pânã la învãţãmântul liceal.

Un numãr de patru grãdiniţe asigurã iniţierea copiilor în viaţa socialã, venind în ajutorul pãrinţilor atât prin programul de funcţionare, diversificat în funcţie de cerinţele fiecarei familii, cât şi prin programe educative complexe, stimulând imaginaţia şi memoria copiilor. Învãţãmântul preşcolar asigurã pregãtirea unui numãr de 350 de copii, prin o grãdiniţã cu program sãptãmânal, o grãdiniţã cu program prelungit şi doua unitãţi cu program normal.

Grãdiniţa cu program prelungit

Gradinita Adresa: B-dul Dunãrii, nr. 72
Telefon: 491.53.01
Director: Simion Alexandrina

Gradinita Grãdiniţa cu program sãptãmânal

Adresa: Str. Şcolii, nr. 5
Telefon: 491.60.70
Director: Neagu Simona

Grãdiniţa cu program normal nr. 1

Adresa: Şos. Afumaţi, nr. 72 A
Telefon: 627.58.40
Director: Zamfir Ecaterina

Grãdiniţa cu program normal nr. 2

Adresa: Str. Şerban Ion, nr. 1
Telefon: 231.73.16
Director: Pãpãlãu Lucica

Cele trei şcoli care asigurã pregãtirea în învãţãmântul primar şi gimnazial beneficiazã de dotarea necesarã desfãşurãrii în condiţii optime a procesului educativ, de remarcat fiind laboratoarele de fizicã, chimie, biologie, limba românã şi limbi strãine.

Înlocuirea mobilierului tradiţional cu cel modular, igienizarea grupurilor sanitare sunt doar câteva din investiţiile care au modificat esenţial aspectele şcolilor.

Scoala

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1

Locaţii:
Str. Anton Pann, nr. 7; tel. 2705158
Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 40
Bd. Nicolae Bãlcescu, nr. 100

Capacitate: 1.500 elevi

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 beneficiazã de implicarea Primãriei în realizarea unui Centru de Resurse, care are ca obiective perfecţionarea şi formarea continuã a cadrelor didactice din centrul metodic Voluntari prin accesul la materiale specifice şi prin organizarea în acest cadru a unor cursuri pe problematicã de actualitate.

Un alt aspect important al activitãţii acestui centru este instrumentarea elevilor şcolii cu elemente de bazã în domeniul operãrii computeriale în urma organizãrii cursurilor opţionale de informaticã.

Datoritã numãrului mare de elevi şi a spaţiului insuficient pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru buna desfãşurare a procesului educaţional, pentru realizarea acestui centru s-a adaptat o salã de cursuri, asigurându-se dotãrile atât materiale, cât şi a bazei de date necesare.

Scoala nr. 2

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2

Locaţie: Bd. Dunãrii, nr. 51;
tel. 350.73.19

Capacitate: 500 elevi

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 a beneficiat în cursul anului 2002 de lucrãri de amenajare a spaţiului de desfãşurare a activitãţilor sportive.

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3

Scoala

Locaţie: Str. Şerban Ion, nr. 1
tel. 231.73.16

Capacitate: 300 elevi

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 are o tradiţie de peste 111 ani în asigurarea unei pregãtiri calitative a copiilor.

A funcţionat iniţial ca şcoalã primarã, apoi prin generalizarea învãţãmântului de 7 ani, 8 ani şi 10 ani, numãrul elevilor ajungând în anul 1985 la 500.

Scoala

În anul şcolar 2001-2002 a fost un an de debut în activitatea de iniţiere a cadrelor didactice şi a elevilor în tainele informaticii.

Învãţãmântul liceal este reprezentat prin Grupul Scolar nr. 2 aflat în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, instituţie ce asigurã pregãtirea la nivel gimnazial şi liceal a persoanelor cu handicap.

Grupul şcolar special Voluntari - învãţãmânt liceal

Locaţie: Str. Afumaţi, nr. 94-98;
tel. 491.58.34

În cartierul Pipira se afla trei instituţii de învãţãmânt private: American Internaţional Shool of Bucarest, Liceul Internaţional bilingv "Mark Twain" şi Grãdiniţa "Aricel".

American International School of Bucharest

Locaţie: Şos. Pipera-Tunari, nr. 196, cartier Pipera;
e-mail:office@aisb.ro
telefon: 204.43.00
fax: 204.43.06

Scoala

Grãdiniţa Aricel

Adresa: Str. Vârtejului, nr. 4A
telefon: 267.42.06; 0722.878.507

Director: Roxana Ungar

Grãdiniţa Butterfly

Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr. 35 (colţ cu Drumul Potcoavei), Zona Pipera-Tunari
telefon: 0726/ 642.264

Director: Mãdãlina Gîdiuţã

Grãdiniţa Tinkerbell

Adresa: Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 6, Zona Rezidenţialã Pipera
telefon: 267.40.27; 0742.609.459; 0727.188.659

Grãdiniţa Mark Twain

Adresa: Iancu Nicolae, nr. 25B
telefon: 267.89.12; 0724.000.900

În localul Primãriei oraşului Voluntari funcţioneazã din anul 2005 o secţie a Facultãţii de Geografie a Universitãţii din Bucureşti.

Educaţia şi învãţãmântul voluntãrean reprezintã probabil cel mai puterinc potenţial de dezvoltare localã. Construirea unei reţele de Centre de Dezvoltare Comunitarã focalizatã în jurul instituţiilor de învãţãmânt reprezintã una dintre preocupãrile Primãriei Voluntari.

                                                                                                                                                                                                                Sursa:PrimariaVoluntari.Ro

Login form
Welcome Guest
News calendar
«  August 2020  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Search
Site friends
WwW.StreeTMp3.NeT
Statistics